Nyheder

Antikmessen sætter lup på opfinderen af diskometal

offenligtgjort: 2019-10-01

Just Andersen lavede figurer, vaser og lysestager i art deco design i begyndelsen af 1900-tallet. Han opfandt sin egen særlige legering kaldet diskometal. På antikmessen i den kommende weekend vil et par samlere kaste lys over denne ret ukendte kunstner.

Poul Erik Bermann fik meget med i købet, da han for ti år siden erhvervede sig et par pæne lysestager. Det er blevet til en passion for formgiveren Just Ander- sen, hvis ting sælges for sky- høje priser i USA.

– Jeg anede ikke noget om Just Andersen dengang. Jeg synes bare, de to lysestager var flotte, men så faldt jeg i gryden, fortæller han.

Poul Erik Bermann be- gyndte at undersøge, hvem Just Andersen egentlig var, og hvad han havde lavet ud over lysestagerne.

– Det førte til, at jeg fik la- vet en ganske lille udstilling med Just Andersens ting i Roskilde, og så viste det sig, at jeg overhovedet ikke var alene med den interesse. Jeg var bare en lille fisk blandt mange. Derfor besluttede jeg at danne foreningen, Just Andersen Selskabet, forkla- rer Poul Erik Bermann.

Han har siden brugt rigtigt mange timer på sin interes- se for den danske formgiver, der drev sit værksted i Kø- benhavn samtidig med sølv- smeden Georg Jensen.

Bog og foredrag

Poul Erik Berman er klar med en bog om Just Andersen, som udkommer til no- vember. Han kommer til Rødekro i den kommende weekend og holder to fore- drag om Just Andersens lam- per, vaser og figurer i bronze, tin og diskometal.

Det foregår fredag klokken 13 og lørdag klokken 15 i konferencelokalet ved Compass Congress Center.

Sammen med den lokale samler, Henning Skriver, har Just Andersen selskabet en stand på messen, hvor der gøres reklame for den kommende bog, og hvor man kan se enkelte eksempler på Just Andersens kunst.

Just Andersen blev født på Grønland i 1884. Han blev uddannet billedhugger og sølvsmed og opnåede stor anerkendelse for sine bron- zefigurer. Han opfandt sin

helt eget legering beståen- de af bly, tin og antimon og kaldte den for diskometal efter sin fødeegn ved Disko- bugten på Grønland.

ukendt opskrift

Den nøjagtige opskrift på di- skometal er dog ikke offent- ligt kendt.

Just Andersen havde værk- sted i København og fik for- retninger i store byer over hele verden – blandt andet New York og Los Angeles, hvor datidens jetset gjorde deres indkøb.

– Det er derfor, Just Ander- sen stadig er et stort navn i USA, hvor priserne er
me-get højere end herhjemme. Hvis noget koster 1000 kro- ner i Danmark, så koster det cirka 1000 dollar i USA, for- klarer Poul Erik Bermann.

stigende priser

Det er Just Andersens bronzefigurer, der indbringer de højeste priser, mens små ting i diskometal stadig kan fås rimeligt billigt i Danmark. Men det er gået hurtigt med priserne de seneste ti år.


– Da jeg begyndte at samle, kunne man være heldig at finde ting til 10-20 kroner.

Det kan man ikke mere. Må- ske fordi det er et stilrent de- sign, der også kan passes ind i et moderne hjem, vurderer Poul Erik Bermann.

Fabrikken, hvor Just An- dersens ting blev produce- ret, fortsatte efter hans død, men arvtagerne fulgte ikke

med de skiftende modeten- denser, som det for eksempel var tilfældet med Georg Jen- sens sølvsmedje.

Derfor blev nøglen drejet i 1984. 100-året for grundlæg- gerens fødsel.

Bente staugaard
bst@jv.dk